Kamis, 04 Juli 2019

Teknologi Ilmu Teknik Sipil Dalam Alquran

teknologi ilmu teknik sipil baik pada masa lalu, kini maupun masa tiba sudah di informasikan dalam kitab alquran.


berikut ini beberapa info mengenai teknologi ilmu teknik sipil dalam kitab alquran:


Geologi teknik ( gunung sebagai pasak bumi penahan gempa )

Rekayasa kemudian lintas ( sungai dan jalan sebagai penunjuk arah manusia)


” Dan Dia menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi itu tidak goncang bersama kamu, (dan Dia menciptakan) sungai-sungai dan jalan-jalan biar kau menerima petunjuk. ” QS. An nahl. 16


Bahan bangunan ( Teknologi rumah ringan dari materi kulit hewan )


“Dan Allah menyebabkan bagimu rumah-rumahmu sebagai daerah tinggal dan Dia menyebabkan bagi kau rumah-rumah (kemah-kemah) dari kulit hewan ternak yang kau merasa ringan (membawa)nya di waktu kau berjalan dan waktu kau bermukim dan (dijadikan-Nya pula) dari bulu domba, bulu onta dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan pemanis (yang kau pakai) hingga waktu (tertentu). ” QS. An nahl 80


Arsitektur rumah ( Rumah berkonsep alami pada dinding gunung )


‘Dan kau pahat sebagian dari gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah dengan rajin”. QS. asy syu’araa 149


“dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung kerikil (yang didiami) dengan aman”. QS. Al kahfi 82


Teknologi gedung dan bak renang


“Para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya dari gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung dan piring-piring yang (besarnya) menyerupai bak dan periuk yang tetap (berada di atas tungku). Bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur (kepada Allah). Dan sedikit sekali dari hamba-hambaKu yang berterima kasih”. QS. Saba 13


Teknologi lampu bohlam penghias rumah


Allah (Pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah, ialah menyerupai sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam beling (dan) beling itu seperti bintang (yang bercahaya) menyerupai mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkahnya, (yaitu) pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur (sesuatu) dan tidak pula di sebelah barat(nya), yang minyaknya (saja) hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya (berlapis-lapis), Allah membimbing kepada cahaya-Nya siapa yang beliau kehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. QS Annur 35


teknologi alat transportasi dari materi cahaya berkecepatan cahaya.


Hai orang-orang yang beriman (kepada para rasul), bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasul-Nya, pasti Allah menunjukkan rahmat-Nya kepadamu dua bagian, dan menyebabkan untukmu cahaya yang dengan cahaya itu kau sanggup berjalan dan Dia mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. QS Al hadid 28


kedatangan makhluk aneh ke bumi


“Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, Kami keluarkan sejenis hewan melata dari bumi yang akan menyampaikan kepada mereka, bahwa bahu-membahu insan dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat Kami” QS Anml 82


teknologi kerikil bata


“agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah”.Adz Dzaariyaat 33


teknologi pistol atau senapan dengan peluru, teknolgi rudal dari pesawat


“Maka apakah kau merasa kondusif (dari eksekusi Tuhan) yang menjungkir balikkan sebagian daratan bersama kau atau Dia meniupkan (angin keras yang membawa) batu-batu kecil? dan kau tidak akan menerima seorang pelindungpun bagi kamu,” Al israa 68


Maka masing-masing (mereka itu) Kami siksa disebabkan dosanya, maka di antara mereka ada yang Kami timpakan kepadanya hujan kerikil kerikil dan di antara mereka ada yang ditimpa bunyi keras yang mengguntur, dan di antara mereka ada yang Kami benamkan ke dalam bumi, dan di antara mereka ada yang Kami tenggelamkan, dan Allah sekali-kali tidak hendak menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. QS Al ankabuut 40


teknologi pipa hidrolyk untuk pengecoran beton pada lantai gedung tinggi


“berilah saya potongan-potongan besi.” Hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua (puncak) gunung itu, berkatalah Dzulkarnain: “Tiuplah (api itu).” Hingga apabila besi itu sudah menjadi (merah seperti) api, diapun berkata: “Berilah saya tembaga (yang mendidih) biar saya kutuangkan ke atas besi panas itu.” QS Alkahfi 96


Besi untuk beton bertulang


“Dan untuk mereka cambuk-cambuk dari besi”. QS AL Hajj 21


proses terjadinya pasir beton


Pada hari bumi dan gunung-gunung bergoncangan, dan menjadilah gunung-gunung itu tumpukan-tumpukan pasir yang berterbangan. QS Al muzzammil 14


demikian kurang lebihnya mengenai info ilmu teknik sipil yang terdapat dalam alquran, selebihnya silahkan di cari sendiri, dan jikalau menemukanya sanggup ditulis melalui form dibawah ya 🙂Sumber www.ilmusipil.com


EmoticonEmoticon